Felhasználási feltételek

Az „A Vajdaság települései és címerei” oldalról

A szolgáltató fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A szolgáltató erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (grafika, kép, fotó, logó, egyéb tartalmi és arculati elemek, stb.) másolása, sokszorosítása, újraközlése, tárolása, feldolgozása, terjesztése és értékesítése, bármilyen jogcímen történő felhasználása.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. A szolgáltató a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását és kárának megtérítését.

A szolgáltatónak a honlap tartalmáért való felelősségére egyebekben a polgári jog általános szabályai, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A jogi nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

Személyes eszközök
Névterek

Változatok
Műveletek
Navigáció
Eszközök